Nowy program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku - letni nabór wniosków do 15 maja 2021 r.

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie wypłacania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej