Powstała Szkoła Transportu PK.

To nowoczesna, międzywydziałowa i unikatowa w skali kraju inicjatywa Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Mechanicznego ułatwiająca uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego) organizowanych na obu wydziałach. 

Lada moment ruszy Szkoła Budownictwa i Architektury. Więcej szczegółów artykule Gazety Krakowskiej.

fot. Źródło www.gazetakrakowska.pl