Sprawozdanie z działalności naukowej realizowanej w ramach „grantu badawczego WIL 2020”- formularz.