Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 131 Rektora PK z dnia 4 grudnia 2020 r. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych letnia sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2020/21 planowana jest w dniach od 21 do 30 czerwca 2021 r., zaś poprawkowa od 1 do 14 września 2021 r.

Forma/organizacja zaliczeń i egzaminów w sesji zależeć będzie od sytuacji epidemicznej w kraju, a informacje na ten temat będą podawane na bieżąco.

 

According to the ORDINANCE No. 131 of the Rector of the CUT - December 4, 2020, the summer exam session 2020/21 academic year is planned from June 21 to June 30, 2021 and for re-exam from 1 to 14 September 2021.

Organization of exams during the session will depend on the epidemic situation in the country. We will keep inform you.