Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki oraz na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

wyjazd na praktyki

wyjazd na studia