Drukuj

Od 26 lutego 2021 r.  można dokonać elektronicznej rejestracji do udziału w IX edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Wystarczy wypełnić specjalny formularz dostępny w zakładce Rejestracja. Zapisy do konkursu potrwają do 22 marca 2021 r. I etap rywalizacji – test wiedzy on-line – został zaplanowany na 9 kwietnia 2021 r.

W Konkursie organizowanym przez Politechnikę Krakowską mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć organizatorom podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział w Konkursie. Formularz znajduje się w zakładce Zasady. Należy go przesłać do 22 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dział Promocji Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Zasady

Rejestracja