W dniu 8 lutego 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom I roku Wydziału Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo (studia w języku angielskim) - zwycięzcom w konkursie „GEOMETRIC CHRISTMAS TREE”. Konkurs zorganizowany był już po raz piąty w ramach przedmiotu Descriptive Geometry, prowadzonego przez dr hab. inż. Lidię Żakowską, prof. PK. W tym roku do jury konkursu zaproszeni zostali również Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK. 

Jury wyłoniło następujących laureatów:

miejsce I - Patryk Węgierski,

równoległe miejsca II – Ewa Żyła i Łukasz Homoncik,

miejsce III – Adrian Duszka.

Przyznano też dwa wyróżnienia: indywidualne – Mateusz Pracuch oraz za pracę zbiorową - Dawid Barczyk, Adam Parkitny i Szymon Szykuła.

Dyplomy wręczał Prorektor ds. Studenckich dr inż. Marek Bauer wraz z przewodniczącą jury konkursowego dr hab. inż. Lidią Żakowską, prof. PK.