Wnioski o nagrodę w konkursie „Student Lider pierwszego roku” można składać w terminie do 10 kwietnia br. osobiście w pokoju nr 412a lub drogą pocztową.