Informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną 48 edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora należy złożyć w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do 15 marca 2021 r. Do wniosku należy dołączyć dane adresowe autorów prac zgłoszonych do konkursu – w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród.

Oprócz nagród dla autorów prac dyplomowych przewidziano również wyróżnienia dla promotorów.

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i po zakończeniu prac zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidziane są w czerwcu 2021 r.

 

Więcej na www.sitk.org.pl