Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej. Powrót do zajęć odbywanych w formie stacjonarnej będzie uzależniony od aktualnej sytuacji epidemicznej.