W dniu 3 lutego 2021 r. w gabinecie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. A. Szaraty odbyło się uroczyste wręczenie dr hab. inż. Elżbiecie Pileckiej, prof. PK Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie za szczególny wkład Pani Profesor na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

Odznakę wręczali Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek oraz Wicepremier WUG dr inż. Krzysztof Król.