KIERUNEK BUDOWNICTWO

(zachęcamy również do zapoznania się z nagraniem ze spotkania prezentującego specjalności kierunku Budownictwo, korzystając ze spisu pod filmem, wybierając czas właściwy dla wybranej specjalności)

 

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA NT. SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 


BUDOWLE - INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)


BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA


INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWAMateriał wideo nt. specjalności


KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE


MECHANIKA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH


MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE


TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA


STRUCTURAL DESIGN AND MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING

 KIERUNEK TRANSPORT

 

LOGISTYKA I SPEDYCJA


TRANSPORT KOLEJOWY


TRANSPORT MIEJSKI