Drukuj

W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo – badawcze w czterech zasadniczych obszarach tematycznych: Inżynierii Wiatrowej, Inżynierii Śniegowej, Energetyki Wiatrowej oraz Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej.

 

W zakresie Inżynierii Wiatrowej realizowane są następujące prace:

 

W zakresie Inżynierii Śniegowej realizowane prace dotyczą:

 

W zakresie Energetyki Wiatrowej wykonywane są:

 

W zakresie Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej realizowane są prace: