Z dumą informujemy, że Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdobył kolejne miejsce na podium. W Rankingu Szkół Wyższych 2020 opublikowanym przez Perspektywy – kierunki inżynierskie -  WIL zajął trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni, która mają wysoko oceniony kierunek Transport.

Kandydatów zastanawiających się jeszcze nad wyborem Uczelni czy kierunku studiów zachęcamy do aplikowania. Jesteśmy w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. Zapraszamy!