• studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie) międzywydziałowe:

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia