Drukuj

Praca dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa realizowana jest na Wydziale Inżynierii Lądowej w jednostkach organizacyjnych wydziału. Struktura organizacyjna wydziału obejmuje piętnaście jednostek.

 

Administracja WIL (L-0)