Uprzejmie informujemy, że ze względu na wprowadzenie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 zasady rekrutacji na studia dla doktorantów jak i zasad całego systemu kształcenia doktorantów ulegną zmianie. Nowe zasady obowiązujące na Politechnice Krakowskiej znane będą wiosną 2019 r. Prosimy o cierpliwość.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.