Studentów WIL zainteresowanych wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 (wyjazd do końca września 2019 r. informujemy, że jest organizowana dodatkowa rekrutacja na wyjazdy.  Należy wypełnić stosowne podanie i złożyć go w Dziekanacie WIL u p. Barbary Liana-Papuga (p. 226) do 26 kwietnia 2019 r.

Wszelkie informacje dot. programy Erasmus+ dostępne są na stronie Biura Erasmus.