Właśnie trwa kolejna edycja Kursu dla studentów WIL ubiegających się o Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dofinansowuje organizację kursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Transport umożliwiającego zdobycie wiedzy potrzebnej do ubiegania się o Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Organizatorem kursu z upoważnienia Dziekana jest prof. Wiesław Starowicz z Katedry Systemów Transportowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na zlecenie Ministra właściwego ds. Transportu. Opłatę za egzamin i certyfikat ponoszą sami studenci. Certyfikat musi posiadać osoba zakładająca firmę przewozową lub chcąca zarządzać transportem w takiej firmie. Dla studentów ukończenie kursu i posiadanie certyfikatu to ważny element suplementu dyplomu, a później atrakcyjny element CV.

W tej edycji kursu, która rozpoczęła się w dniu 10 kwietnia 2019 r., udział bierze ok. 50 studentów. W programie kursu znajdują się przedmioty nie transportowe, z których wiedza wchodzi w zakres egzaminu (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansowe, prawo podatkowe, rachunkowość) oraz zajęcia praktyczne związane z rozwiązywanymi na egzaminie zadaniami obliczeniowymi (czas pracy kierowcy, koszty przedsiębiorstwa). Przewidywany egzamin dla tej edycji kursu to 11 maja 2019 r.

Od dwóch lat Katedra Systemów Transportowych jest wpisana na listę ośrodków szkolących w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych współpracujących z  Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Katedra uzyskała możliwość obsługi systemu informatycznego Instytutu dla wprowadzania danych o kandydatach do egzaminu.

fot. Zajęcia w grupach