Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców ulegają zmianie kryteria przyznawania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Szczegóły podane są w rozporządzeniu.