Studentów Wydziału zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy uczelni, do których można wyjechać w ramach Erasmus+. 

W ostatnim czasie pracownicy WIL wystarali się o umowę z Universidade NOVA de Lisboa w Portugalii, a MEF University w Stanbule w Turcji sam wnioskował o podpisanie umowy, w efekcie czego Wydział przekroczył liczbę 80 uczelni, w ramach których studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki!

Aktualna lista Uczelni, z którymi WIL ma podpisane umowy.