Informujemy, że w związku z niewielkimi zmianami organizacyjnymi studenci studiów niestacjonarnych, których obrony prac dyplomowych odbyły się po 01.01.2019 r., dyplomy ukończenia studiów niestacjonarnych odbierają w Dziekanacie studiów niestacjonarnych, w godzinach przyjęć Dziekanatu studiów niestacjonarnych.