Projekt PIKAP prowadzony przez Biuro Karier PK pomaga lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy poprzez pogłębione doradztwo zawodowe, dostęp do testów kompetencyjnych, które są wykorzystywane podczas rekrutacji, sesje Assessment Center, coaching i spotkania z pracodawcami.

W ramach projektu organizowane są także branżowe targi pracy, które odbędą się 21.03. na Wydziale Mechanicznym oraz 10.04.2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej. Podczas targów studenci i studentki będą mieć okazję do bezpośrednich rozmów z pracodawcami, także w ramach preselekcji.

Wydarzenie na Facebooku

Link do testu