Z wielką radością i dumą informujemy, że Builder podczas Gali Buildera w dniu 24.01.2019 r. wyróżnił aż dwóch naukowców z Politechniki Krakowskiej - dwóch profesorów właśnie z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Rada Naukowa miesięcznika „Builder” oraz Kapituła XVI edycji wyróżnień BUILDER AWARDS za wyróżniającą się działalności naukową, dydaktyczną i społeczną na rzecz edukacji młodych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce doceniła Dziekana Wydziału dr. hab.inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK. Laur Buildera 2018 w kategorii Nauka i Edukacja otrzymał również Kierownik Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Instytutu Mechaniki Budowli na WIL PK - prof. dr. hab. inż. Andrzej Flaga.

 Fot. Miesięcznik Builder