Informujemy, że 22 stycznia br. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata, w obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie na czele – Panem Włodzimierzem Zembolem i przy licznym udziale mediów, zaprezentował funkcjonujące od niedawna na naszym Wydziale Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Założenia projektu i wyposażenie przedstawił pomysłodawca i twórca pracowni – dr inż. Jan Gertz z Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu.

Przedstawiciele PKP wysoko ocenili poziom merytoryczny laboratorium, które może być wykorzystane nie tylko w procesie kształcenia studentów, lecz również w szkoleniu personelu kolejowego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów – z pomocą studentów kierunku transport – próbowali poznać podstawy zasad prowadzenia ruchu pociągów.  

Pękamy z dumy, gdyż wydarzenie odbiło się w mediach szerokim echem!

Fotogaleria