Stowarzyszenie Producentów Betonów zachęca, zwłaszcza młodych naukowców, rozpoczynających karierę naukową oraz studentów do nadsyłania zgłoszeń i referatów na VI Konferencję SPB 2019, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.

Autorzy trzech najlepszych otrzymają nagrody i zostaną zaproszeni na koszt organizatorów do udziału w Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton” a także w monografii pokonferencyjnej.

Równocześnie Stowarzyszenie Producentów Betonów ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.
Regulamin konkursu.

Przypominamy również, że w dniu 24 października 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Kotłowni na kampusie ul. Warszawska 24 odbędzie się Seminarium SPB.