W związku ze spotkaniem z JM Rektorem PK w sprawie zagadnień wynikających z Ustawy 2.0, które będzie się 22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.45, w auli na I p. budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego "Działownia", ul. Warszawska 24, Rektor ogłasza godziny rektorskie od 14.30 do 16.00.

We would like to let you know, that on October 23rd, 2018 classes from 2.30 pm. till 4.00 pm. are cancelled because of important meeting all CUT professors with Rector of our University – prof. Jan Kazior.