Miło nam poinformować, że Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego znajdujące się w strukturze Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na WIL zostało wyróżnione przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Uruchomienie Laboratorium - przyczynek do nagrody - jest wyposażone w symulatory ruchu kolejowego, które umożliwiają naszym studentom praktyczną naukę zasad kierowania ruchem i działań w nietypowych sytuacjach. Założenia i funkcjonalność systemu symulacji zbliżone są do symulatorów używanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu.

Autorem koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego jest dr inż. Jan Gertz - pracownik Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego na PK, zaś oprogramowania wykorzystywanego w LIRK jest absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Paweł Okrzesik.

Więcej: www.pk.edu.pl