Informujemy, że od 1 października 2018 r. studenci WIL mogą ubezpieczać się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczycielem jest firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Oświadczenia

RODO – informacja

Nr polisy: EDU-A/P 052114

Wysokość składki: 40,00 zł
UWAGA! Możliwość wpłaty wyłącznie gotówką za wyliczoną kwotę!
Dla osób chcących rozszerzyć składkę o wyczynowe uprawianie sportu, wysokość składki wynosi 53 zł.  

Suma ubezpieczenia: 23.000,00 zł.

W Polisie dla PK są zawarte również Opcje Dodatkowe:
D1: śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego do 7 tys.
D4: pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 4 tys.
Dodatkowe postanowienie dot. polisy EDU PLUS w zakresie opcji D4.
D10: koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 4 tys.
D13: koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5 tys.

Okres objęty ubezpieczeniem: 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.

Terminy, w których można opłacić składkę:
październik 2018 r.
poniedziałek-piątek, w godz. 15.00-16.15
pok. 225a , II piętro bud. główny WILOdpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2017/2018 (polisa InterRisk):

Czy ubezpieczenie obowiązuje również w wakacje?
Tak, ubezpieczenie obejmuje również okres wakacji. Czas ubezpieczenia to 1.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Czy ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk?
Tak, ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej to: pełna 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa na obszarze całego świata w tym droga do i z placówki oświatowej, podczas ferii i wakacji oraz czasu prywatnego.

Czy ubezpieczenie obejmuje pobyt studenta na wymianie w ramach Erasmus?
Tak, Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, także na Erasmusie

Czy ubezpieczenie można sprzedawać obcokrajowcom studiującym na Politechnice Krakowskiej np. w ramach programów wymiany międzynarodowej?
TAK, ubezpieczyć mogą się również obcokrajowcy, studenci PK.

Czy ubezpieczenie jest nadal ważne dla osoby, która obroniła się lub straciła status studenta np. w marcu 2019 r. czyli przed zakończeniem okresu trwania ubezpieczenia?
Tak.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również podczas wykonywania pracy przez studenta?
Tak, ubezpieczenie obowiązuje również podczas pracy.