Informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r., zaś poprawkowa od 9 do 15 lutego 2019 r.