Informujemy, że uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Lądowej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 1 października 2018 r.

Informujemy, że udział w wydarzeniu może wiązać się z publikacją wizerunku i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.