Przypominamy, że jak co roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego zostaną wręczone nagrody dla absolwentów za prace dyplomowe.

Wydział nie ustaje w staraniach o podpisywanie umów o współpracy oraz w pozyskiwaniu sponsorów, by nagradzać najlepszych studentów. 

Wybierając tematy prac pamiętajcie, że możecie zawalczyć o jedną z nagród ufundowanych przez Galicyjską Izbę Budownictwa z siedziba  wKrakowie, Firmę MUNIAK czy Honorowego Profesora Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Andrzeja S.Nowaka z Department of Civil Engineering Auburn University (nagroda od roku 2018 - Konkurs im. Marii Szerszeń).