W dniu 18  lipca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zostały umieszczone informacje o ogłoszeniu nowej edycji  Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju:
• za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
• za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Informacje dotyczące Konkursów zawarte zostały odpowiednio:
• w Zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. In. i Roz. z 2018 r. poz. 27) oraz
• w Zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. In. i Roz. z 2018 r. poz. 28).

Wszelkie informacje dotyczące Konkursów, wraz ze wzorami obecnie obowiązujących wniosków, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odpowiednio pod adresami:
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konkurs-prace-2018/

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konkurs-osiagniecia-2018/