Informujemy, że zostały opublikowane wyniki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej 2018/2019.