Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne - semestr letni 2019/20:

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 20.12.2019 r. (formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone).