Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne (semestr letni 2016/17):

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 29.12.2016 r. (formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane po uwagę pod warunkiem, że dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone).