Władze Wydziału Inżynierii Lądowej w kadencji na lata 2016/17 - 2019/20 Drukuj Email

Najwyższą władzą Wydziału jest Rada Wydziału, na czele której stoi Dziekan. Rada Wydziału wytycza kierunki rozwoju Wydziału.

Dziekana wspomagają prodziekani. Każdemu z nich podlega określony rodzaj działalności Wydziału - kształcenie i sprawy studenckie, prace naukowo-badawcze Wydziału, współpraca Wydziału z gospodarką, koła naukowe, praktyki studenckie, sprawy socjalne, promocja Wydziału i wiele innych.

 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej