Informujemy, że Prodziekan M. Bauer będzie nieobecny przez dłuższy czas. W czasie nieobecności Prodziekana M. Bauera będą zastępować Prodziekan J. Domagała i Prodziekan D. Jasińska w godzinach swoich dyżurów.