W dniu 21 maja 2018 r. w Sali Senackiej odbyło się uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Dziekanem WIL – dr. hab. inż. Andrzejem Szaratą, prof. PK a sześcioma przedsiębiorstwami branży kolejowej w sprawie stypendiów fundowanych studentom Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Wśród gości był także Radny Województwa Małopolskiego, jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury – Łukasz Smółka. Spotkanie zaszczycił swą obecnością również JM Rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 Porozumienia podpisali:

  1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Prezes Zarządu – Ireneusz Merchel
  2. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Ryszard Leszczyński – pełnomocnik
  3. Budimex S.A. z  siedzibą w Warszawie - Cezary Mączka – Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  4. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z  siedzibą w Krakowie - Prezes Zarządu – Zbigniew Marzec, Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Grzegorz Bober
  5. STRABAG Sp. z o.o. z  siedzibą w Pruszkowie - Dyrektor – Jacek Krupiński
  6. Track Tec S.A. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Niemiec
  7. ZUE S.A. – Wiceprezesi Zarządu - Marcin Wiśniewski i Maciej Nowak

Ze stypendiów będą mogli skorzystać wyróżniający się studenci specjalności Drogi Kolejowe, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Technologia i Organizacja Budownictwa oraz Mosty i Budowle Podziemne na kierunku Budownictwo. Porozumienia o współpracy to odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w branży kolejowej. Stypendia mają pomóc w kształceniu kadr, które zapełnią lukę na rynku pracy w tym sektorze.

Podczas mniej oficjalnej części Panowie mieli czas na uścisk dłoni oraz okazję do wymiany aktualnych spostrzeżeń dot. branży kolejowej.  W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu.

Galeria zdjęć