Jednostki Drukuj Email

Praca dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa realizowana jest na Wydziale Inżynierii Lądowej w jednostkach organizacyjnych wydziału - instytutach, katedrach, zakładach. Struktura organizacyjna wydziału obejmuje pięć instytutów. Wewnątrz każdego instytutu funkcjonują instytutowe katedry, zakłady, laboratoria.

 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej