Projekt PIKAP jest adresowany do studentek i studentów 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej. Każdy z uczestników/uczestniczek projektu zostanie poddany/a bilansowi kompetencji: przy wykorzystaniu nowego narzędzia do badania kompetencji sprawdzi stopień rozwoju swoich kompetencji, które są istotne dla wykonywania konkretnych zawodów.
 
W ramach działań fakultatywnych oferujemy studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i nową tematykę wsparcia grupowego (szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych).
Uczestnicy projektu będą mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center, a także zadbać o ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji.
 
Projekt PIKAP zakłada także dalszą współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz z pracodawcami, zaangażowanymi w życie naszej uczelni. We współpracy z firmami zrzeszonymi w Radach Pracodawców przy poszczególnych Wydziałach uczelni zaprosimy studentki i studentów do udziału w branżowych, wiosennych targach pracy (w odmienionej formule, bo zakładającej bardziej indywidualne kontakty z pracodawcami), a także zorganizujemy cykl spotkań pod hasłem „Case studies z praktykami”, podczas których uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli poznać praktyczne aspekty pracy w danej firmie i w danym zawodzie.