INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZENIA SESJI ZIMOWEJ 2017/2018

1. Ostateczny termin zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 16-02-2018 r.

2. Rejestracja studentów na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych odbywa się elektronicznie.

3. Studenci, którzy posiadają jakikolwiek dług punktowy nie składają już podań o rejestrację z długiem kredytowym.

4. Zgodnie z § 21 pkt. 2 regulaminu studiów na PK rejestracja z długiem kredytowym jest możliwa w przypadku, gdy braki punktowe z poprzedniego semestru są mniejsze lub równe 12 punktów ECTS, a łączna liczba braków punktowych jest mniejsza lub równa 18.

5. Studenci, którzy uzyskają rejestrację z długiem kredytowym na semestr letni 2017/18, mogą uzupełnić braki punktowe z semestru zimowego do 16-03-2018 r.

6. Studenci, którzy realizowali przedmioty w trybie awansu składają karty awansowe w dziekanacie do dnia 16-03-2018 r.

7. Przedłużanie legitymacji studenckich na semestr letni 2017/18 odbywać się będzie od dnia 1-03-2018 r. wyłącznie za pośrednictwem starostów grup.

8. Dziekanat przypomina, że zgodnie z regulaminem studiów na PK do obowiązku studentów należy na bieżąco zapoznawać się z informacjami wysyłanymi na adres indywidualnego konta studenta w systemie służącym do obsługi toku studiów na PK , a w szczególności sprawdzać kartę osiągnięć studenta i w przypadku niezaliczonych przedmiotów sprawdzać liczbę godzin do powtórzenia.