Oferta dla gospodarki Drukuj Email

Współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z gospodarką prowadzona jest przez jego jednostki (instytuty, katedry, zakłady). W tej opcji wydziału zarysowane zostały jedynie główne kierunki proponowanej współpracy. Bardziej szczegółowej informacji należy szukać na stronach internetowych instytutów, katedr i zakładów.

  • Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6
 
projekt graficzny: Małgorzata Kołodziej