Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji  RP ogłasza I edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego pod nazwą „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”.  Konkurs ma na celu popularyzację transportu intermodalnego, jako jednego z priorytetów zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej.

W I edycji Konkursu mogą brać udział prace magisterskie poruszające m.in. zagadnienia organizacji i rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie, technologii przewozu i przeładunku, oraz spedycji intermodalnej. Można zgłaszać prace obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. Termin zgłoszeń upływa 22 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie drugiej edycji Targów Transportu Intermodalnego InterModal 2018, których Konkurs jest częścią.