Jak powinien wyglądać egzemplarz pracy dyplomowej składany do Dziekanatu:

*praca dwustronnie drukowana, bez oprawy, włożona luzem do koperty A4 wraz z opisem (wypełnionym komputerowo i wydrukowanym),

*czcionka 12,

*ocena, data i podpis promotora muszą być wpisane na stronie tytułowej.