Informujemy, że Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych będzie nieczynny dla studentów w okresie od 19 do 30 września 2017r. W sprawie składania prac dyplomowych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dziekanatem.