Informujemy, że znane są już ważne daty dotyczące zakończenia sesji letniej 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych.

Information on passing the summer exam session in 2016/2017