Informujemy, że pojawiły się szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój - POWER w roku akademickim 2017/2018.