Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także aktywne wzory wniosków znajdują się odpowiednio na stronie MNiSW pod adresem:

Wnioski można składać w Dziekanacie WIL (pok. nr 225a) w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r.