Informujemy, że w okresie od dnia 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r. zostają zawieszone dyżury: Prodziekan A. Leśniak, Prodziekan L. Domagały i Prodziekan D. Jasińskiej. Dyżury Prodziekana M. Bauera są zawieszone  od 11 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Terminy wznowionych od 1 września 2017 r. dyżurów mogą ulec zmianie. 

We would like to let you know, that the duty hours of Vice Deans L.Domagała, D. Jasińska, A Leśniak from July 7th, 2017 to August 31st, 2017 are cancelled. Duty hours of Vice Dean M. Bauer from June 11th, 2017 to August 31st, 2017 are cancelled.